2014-11-18 10:29Nyheter

ArtResLab Hagastaden – speed dejting mellan forskare och konstnärer

null

ArtResLab Hagastaden är ett samarbetsprojekt mellan forskare och konstnärer som kommer att pågå under ett halvår, från november 2014 till maj 2015. Liljevalchs Hubb på Industrivägen i Solna, var mötesplatsen för en tvådagars kickoff den 5–6 november där projektets parter fick möjlighet att lära känna varandra inför det kommande samarbetet.

Under den första dagen på projektstarten höll konstnärerna och forskarna korta sammanfattande presentationer om sina tidigare arbeten och pågående projekt. I pauserna tog deltagarna chansen att prata med varandra. Konstnären Arijana Kajfes, tänker att projektet är som en stor think tank.
– Här har jag människor att prata med om saker som jag annars kanske googlar information om. Jag upptäcker dessutom forskningsområden som jag inte kände till.

Michael Andäng, Karolinska Institutet, som forskar på rytm över tid och hur den yttre miljön påverkar cellers tillväxt, säger att han är ute efter att förstå verkligheten och dess biologiska processer.
– För att göra det måste man lära sig att se. Här finns en möjlighet att tillsammans se med nya perspektiv.

Team och nätverk
På kickoff:ens andra dag anordnade projektledarna en speeddejting mellan konstnärerna och forskarna. Konstkuratorerna: Marianne Jonsson (Stockholm konst), Lotta Mossum (Statens konstråd) och Mia Zeeck (Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting), kommer nu att matcha ihop och skapa team efter önskemål och intressen i samråd med den referensgrupp av forskare som har varit med från början av projektet.

– Vi hade satt en tidsram på sju minuter per session. Forskarna och konstnärerna hakade i varandra på ett naturligt sätt, menar Lotta Mossum, konstkurator vid Statens konstråd.
Liljevalchs Hubb är en naturlig samlingspunkt för det här samarbetsprojektet som bland annat syftar till att överbrygga två olika discipliner, konst och forskning. Det är här som konstnärerna kommer att ha sina ateljéer under arbetet med ArtResLab Hagastaden, berättar Lotta Mossum. Under projektets gång kommer forskare och konstnärer att göra studiebesök hos varandra.

Ateljéer och evenemang
Liljevalchs Hubb ligger på Industrivägen 14 i Solna, söder om Hagalund och norr om Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya hubben öppnades officiellt i september i år och är ett samarbete mellan Humlegården fastigheter, Solna Kommun, Liljevalchs konsthall tillsammans med Stockholm konst. Det finns sammanlagt 25 ateljéer och konstnärerna i ArtResLab kommer att förfoga över tre av dessa.

– Vi vill vara med och stödja kreativa näringar i Solna och Stockholm som arbetar med att utforska konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Hos oss arbetar konstnärer, journalister, scenarbetare och formgivare. Det är öppet för den som har ett kreativt yrke att ansöka om en arbetsplats på Hubben. Här finns det kollegor, hålls föreläsningar, workshopar och filmvisningar. Majoriteten av alla evenemang är även öppna för allmänheten, berättar Johan Norling, koordinator för Liljevalchs Hubb.

Samtal och övningar
Nästa steg för ArtResLab Hagastaden är den workshop som kommer att hållas på Liljevalchs Hubb den 19 november. Deltagarna kommer då att testa och tolka begrepp från varandras pågående verksamheter. Workshopen bygger på samtal, men forskarna och konstnärerna kommer även att få gestalta begrepp genom formövningar.

– Idén med dagen är att skapa en öppenhet mellan forskarna och konstnärerna, för en bredare förståelse av varandras kulturer. Att vidga förståelsen för språket lönar sig i längden. Man ska vara stolt över samarbetet, det ska helt enkelt lysa! I fortsättningen kommer konstnärer och forskare att fokusera på de platser och idéer som ska förverkligas i Hagastaden, berättar Inger Höjer Aspemyr, intendent vid Statens Konstråd, som kommer att leda workshopen.


Text: Gitta Wilén


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull