2012-03-22 14:45Nyheter

Albano - äntligen detaljplan

null

Igår presenterade Stadsbyggnadskontoret sitt förslag till detaljplan för Albano – området som idag är en grusplan bredvid Roslagsvägen, strax norr om Roslagstull. Målet är att skapa ett grönt, urbant och levande universitetsområde. Det gamla industriområdet saneras, brutna spridningsvägar öppnas och det sista svaga hörnet i Nationalstadsparken läks.

Stockholmsregionen är utan tvekan Sveriges tillväxtmotor och internationella bedömningar ger vid handen att regionen ligger på topp i Europa när det gäller kunskaps- och innovationsfrågor. Utvecklingen av Albano till en mötesplats för framstående forskning och högre utbildning stärker Stockholm som kunskapsregion.

Albano ligger i skärningspunkten mellan Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Ett strategiskt läge som gör att området kan bidra till att utveckla Vetenskapsstaden och länka samman universitetet och KTH med Hagastaden, Nya Karolinska Solna och KI.

Stockholms universitet har ett akut behov av lokaler. Idag tränger framgångsrika verksamheter ihop sig allt mer på grund av att expansionsmöjligheter saknas. Albano blir ett välbehövligt lokaltillskott på kort sikt men innebär också utrymme för framtida utveckling.

Förutom lokaler för utbildning och forskning ska Albano innehålla student- och gästforskarbostäder. Ca 1 100 bostäder finns i planen vilket ger ett välbehövligt tillskott i Stockholm. Väl utvecklade studiemiljöer med bostäder och service är viktigt i den internationella konkurrensen om gästforskare och utbytesstudenter.

Nu väntar universitetet på att detaljplanen ska antas och lokalerna för vår så nödvändiga utveckling blir klara så snart som möjligt.

Kersti Hedqvist, Projektsamordnare för Albano Stockholms universitet

Korta fakta om Albano
Detaljplanen för Albano ställs ut 21/3 – 18/4. Utställningen finns att se i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Detaljplanens handlingar finns också på stadsbyggnadskontorets webbplats. Planen omfattar ca 100 000 kvm BTA för universitetslokaler. Planen innehåller även student- och gästforskarbostäder. Antalet i planen är ca 1 100.

Albano var ett industriområde från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet. Området ingår i den del av Kungliga nationalstadsparken som benämns Vetenskapsstaden.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull