2020-11-11 09:58Nyheter

AI Sweden Startup Program

null

I våras lanserades AI Swedens eget startup-program. Bakom det står mina kollegor Peter Kurzwelly och Katarina Fégeant. Programmet består av tre olika nivåer, som var och en kännetecknas av en mission - lärande – nätverkande – acceleration. Nivåerna är ett sätt att avgöra ert startups AI-mogenhet för att på bästa sätt kunna stötta er. Mellan varje nivå finns ett filter, där ert bolag bedöms av en expertpanel. Startups måste ansöka till varje nivå för att ha chansen att komma med.

Den första nivån syftar till att öka kunskapen om AI med fokus på startups. Den är kostnadsfri och helt öppen för alla – startups, studenter och enstaka individer m.fl. – och inkluderar såväl online-kurser, öppna event och workshops såväl som meetups och nyheter från våra partners i startup-programmet.

Den andra nivån handlar om ett AI-startup community, där startups behöver bli godkända som AI startup enligt AI Swedens kriterier. Då blir man även kategoriserad och får möjlighet att bli presenterad på AI Swedens officiella Startup-lista samt att bli matchad mot partners och potentiella investerare. Även denna nivå är kostnadsfri för dem som godkänns på denna nivå.

Den tredje nivån innebär att accelerera svenska AI-startups genom att tillhandahålla AI Swedens fullständiga erbjudande i form av tjänster, infrastruktur och nätverk. Det innehåller även skärddarsydda aktiviteter med investerare och partners i AI Swedens, möjligheter att delta i och bidra i projekt av nationellt intresse samt tillgång till Datafabriken inklusive dess tillgängliga dataset. För att nå den tredje nivån måste AI-startupen vara godkänd som ett AI-bolag samt bli inbjudna till att bli partner till AI Sweden. Att bli partner innebär en kostnad på 100 000 SEK, antingen i in-kind-insatser eller finansiella medel.

Nu välkomnar vi alla entreprenörer och innovatörer som har ett intresse av att lära sig mer om AI att gå med. Välkomna!

Läs mer: www.ai.se/en/startup-program

Petra Dalunde
Ecosystems and Node Manager, AI Sweden


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull