2021-09-14 12:42Nyheter

AI Sweden – informationsdriven vård

Henrik Ahlén,
AI Change Agent Healthcare på AI SwedenHenrik Ahlén, AI Change Agent Healthcare på AI Sweden

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpad AI. Verksamheten är icke vinstdrivande och stöds av svenska staten genom Vinnova, samt över 100 partners från näringslivet, den offentliga sektorn, akademi och forskningsinstitut över hela Sverige. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, för att på sikt förbättra livet för alla som lever i Sverige. Sedan i april är Henrik Ahlén AI Change Agent Healthcare på AI Sweden i Stockholm och vi hade möjlighet att ställa några frågor till honom.

Vad gör du i din roll på AI Sweden?

AI Sweden arbetar nationellt ifrån sex värdorganisationer runtom i Sverige. Jag är anställd inom Kista Science City som är värd för AI Swedens nod i Stockholm. Mitt uppdrag som projektledare handlar om att driva innovationsmiljön Informationsdriven Vård, där vi missionerar om möjligheterna med AI inom sjukvård och hälsa. Vi stöttar våra partners och “färdledare” (de som kommit längst) och lyfter fram deras nyttoskapande AI-lösningar så att de sprids till flera regioner och andra aktörer inom vård och hälsa i Sverige. AI Sweden har även projekt och övergripande strategiska program inom områdena tillämpad AI-språkteknik (t ex tal-till-text för offentlig sektor) och decentraliserad AI (att kunna dela centralt insamlade AI-analyser utan att behöva flytta känsliga data).

Stockholmsnoden startades i jauari 2019 av Stockholms Stad, Region Stockholm, Handelshögskolan, KTH, Stockholms Universitet/DSV, Stockholm Business region och Karolinska Institutet. AI Sweden har över 25 stora och små partners med bas i Stockholmsområdet, dessa är involverade i många av våra projekt inom vård, mobilitet, språkmodeller, media med mera. Våra partners har en stor bredd och utbyter insikter med varandra. Ett axplock av Stockholmspartners: Ericsson, Google, HPE, Kungliga Biblioteket, Logical Clocks, Microsoft, NetApp, Peltarion, Sana Labs, Scaleout Systems, Scania, Silo AI. Exempelvis har vi i Stockholm satt upp partnersamverkan mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Region Halland som handlar om att beforska utbyte mellan regioner av AI-modeller för kliniska beslutsstöd. Karolinska Institutets projekt AI @ KI görs tillsammans med AI Sweden och Stockholms Stad som tillsammans med SKR är involverade i arbetet med AI Swedens kommun-nätverk.

På vilket sätt stöttar ni hälso- och sjukvården med att testa och implementera AI lösningar?

Ett exempel på spridning av insikter från AI-implementering: AI Sweden har, tillsammans med Region Halland och Karolinska Universitetssjukhuset producerat en tryckt handbok som släpps nu i september, "En handbok för informationsdriven vård". Boken är skriven av Markus Lingman, överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus och Årets AI-svensk 2020 samt ytterligare 12 medförfattare som alla verkar inom vården, därav undertiteln “Insikter från insidan”. Handboken beskriver erfarenheter inom att arbeta informationsdrivet inom vården, såsom ledningsperspektiv, juridik, vårdekonomi, praktisk datahantering och upphandling. HPE, Ericsson och Scania är involverade i AI Swedens Edge Lab, där man tittar på hur man kan öka integriteten, minska energi- och lagringsbehov samt öka cybersäkerheten genom att förlägga AI-inlärningen där data finns, i bilen/mobilen/sensorerna.

På vilket sätt stöttar ni företagen?

Vi korskopplar ofta våra partners så att de kan utbyta erfarenheter med varandra och mellan olika branscher, grundbehoven är ofta lika varandra. Vi har även ett stort program för startups.

För att utnyttja den fulla potentialen med AI inom organisationer räcker det inte med smart teknik. Det krävs även organisationsutveckling, att man förändrar sina arbetssätt. Därför driver vi AI Transformation som skapar olika AI-utbildningar och poddar för ledare och kör workshops inom organisationsutveckling. Ett annat exempel är AI Maturity Assessment Tool, ett online-verktyg för bedömning av AI-mognad inom alla typer av företag och organisationer, som lanseras fritt för alla i höst.

AI Sweden har även startat ett AI Ethics Lab, där man utifrån ett växande bibliotek med etiska dilemman diskuterar hur man bör tillämpa etik i praktiken inom sin AI-utveckling.


Vilka är de största utmaningarna?

Juridiska utmaningar kommer alltid upp, framförallt inom delning av data mellan regioner, kommuner, företag och forskare. Vi kör workshops med jurister och driver ett partnernätverk för utbyte av juridiska erfarenheter. Här arbetar vi även med våra partners med lösningar inom integritetsbevarande AI, som exempelvis federated learning och syntetisk data.

En annan utmaning är att hitta och rekrytera AI-kompetent personal. AI Sweden driver därför AI Talent programs med öppna Talent Days, Eye for AI som är ett 18 månader långt forskarprogram för EU-medborgare siktar på att bli framtida ledare inom AI, samt ett Young Talent program för svenska gymnasieungdomar.

Om vi blickar framåt – är det något du vill tipsa om till både företag och hälso och sjukvården?

Satsa på kompetensutveckling inom AI, alla organisationer behöver det, på alla nivåer! En start kan vara att låta ledningen köra vår koncentrerade digitala AI-kurs för ledare: “45 minute AI-introduction for leaders”. Det kommer även en digital, AI-stödd kurs som är baserad på handboken om informationsdriven vård.

Så snart man påbörjar sin AI-resa, bör man köra vårt AI Maturity Assessment Tool för att få en nulägesbeskrivning  och insikter vad man behöver göra för att ta nästa steg i mognadstrappan.

Om man är nyfiken på ert arbete och vill veta mer hur gör man enklast då?
Man följer AI Sweden på Linkedin prenumererar på våra nyhetsbrev och på vår hemsida ai.se, samt vår Youtube-kanal där vi lägger upp många öppna webinarier.

Henrik Ahlén nås på henrik.ahlen@ai.se.

 

Henrik Ahlén
AI Change Agent Healthcare på AI Sweden


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City