2019-09-18 13:14Nyheter

Affibody flyttar till Campus Solna

null

Affibody är ett biotechföretag med flera projekt i klinisk fas. Nu flyttar företaget till Campus Solna för att komma närmare kliniska och akademiska forskare. Under flyttveckan fick vi tillfälle att ställa ett par frågor till David Bejker, VD på Affibody.

Vad är Affibody för typ av bolag?

Affibody är ett biotechföretag med flera projekt i klinisk fas. Vi fokuserar på att utveckla innovativa bi- och multispecifika proteinläkemedel baserade på vår Affibody®-teknologi. Vi har just nu tre projekt i klinisk fas och räknar med att öka det antalet över de kommande åren. I takt med att fler projekt kommer längre i utveckling har vi ett behov att öka vår personalstyrka vilket leder till behov av större lokaler.

Av våra tre kliniska projekt är de två första läkemedelskandidater mot psoriasis och autoimmuna sjukdomar i fas 2 respektive fas 3. Det tredje projektet är en substans för PET-diagnostik av metastatisk bröstcancer.

Vad hoppas ni uppnå med flytten till Hagastaden?

Vår flytt till Hagastaden och Campus Solna är ett tydligt exempel på vår drivkraft att förbättra livet för patienter genom att bedriva läkemedelsutveckling som sätter patienten i centrum.

Vi tror också mycket på att arbeta i nära samarbete med intressenter från de forskningsgrupper som finns i vårt närområde. Det är till och med så att vi tycker att en av de centrala element som behövs för att kunna bygga en differentierad portfölj av läkemedelskandidater är att interagera med forskare och kliniker. Det är mot den bakgrunden man skall se vår flytt till Hagastaden.

Affibody etablerar sig på Karolinska Institutet Campus Solna, hur tänker ni kring samverkan med akademin?

Våra lokaler på Scheele-laboratoriet på 3,500 kvadratmeter ligger mitt i hjärtat av de medicinska vetenskaperna och vi tror att det kan bli en bra drivkraft för vår fortsatta expansion. Vår ambition är att vara en aktiv och engagerad kraft i det starka forskningsnätverk som finns på Karolinska Institutet. Vi ser också fram emot att både förstärka befintliga relationer och skapa nya relationer med lärosäten i Stockholm och Uppsala.

David Bejker
David Bejker, VD, Affibody AB


Om Stockholm Science City Foundation

-


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull