Stockholm Science City Foundation


Nyhetsrum

I och omkring Karolinska/Norra Station finns en stor koncentration av forskning och företagande inom life science. Här bedrivs världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset Solna. Inom fem kilometer från området finns också cirka hälften av regionens life science-företag. Här finns goda förutsättningar för näringsliv och universitet att växa och att bygga en helt ny stadsdel med världsledande forskning och företagande inom life science-området.

2007_Vision-2025.pdf

I och omkring Karolinska/Norra Station finns en stor koncentration av forskning och företagande inom life science. Här bedrivs världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset Solna. Inom fem kilometer från området finns också cirka hälften av regionens life science-företag. Här finns goda förutsättningar för näringsliv och universitet att växa och att bygga en helt ny stadsdel med världsledande forskning och företagande inom life science-området.
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:4201kb