2021-02-22 09:03Nyheter

Triple helix-modellen är attraktiv för många länder

Claudia Hidou, Business SwedenClaudia Hidou, Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till Claudia Hidou som fokuserar på hälso- och life science-branschen.

Vilken typ av stöd kan företag få från Business Sweden?

För företag i Sverige hittar vi nya internationella intäktsströmmar, kortar ledtid till nya marknader och minskar risk i internationell expansion. För internationella företag identifierar vi nya affärsmöjligheter, underlättar investeringsprocessen och erbjuder information och stöd.

Detta innebär konkret att vi bland annat hjälper till med marknadsanalyser, strategiutveckling och att hitta strategiska partners på nya marknader. Vi hjälper också till vid bolagsbildning och löpande bokföring som kan vara utmanande. Som en del av vårt statliga uppdrag arrangerar vi delegationer där svenska bolag och experter möter och utbyter erfarenheter med internationella partners inom specifika områden som till exempel life science.

Business Sweden stöttar bolag av alla storlekar och vår lokala närvaro med 50 kontor på 40 marknader gör att vi kan vara bolagens lokala partner genom hela resan.

Vad tycker du är viktigast att tänka på för ett nystartat svenskt life science-bolag?

Sverige har ett gott internationellt rykte inom life science. Triple helix-modellen är en hörnsten i det svenska innovationssystemet och en attraktiv modell att efterlikna för många länder. Trots det är det viktigt för företag inom life science att bygga upp referens-case från Sverige oavsett om det är kliniska studier eller pilotprojekt att använda när man går in på en ny marknad. Många hälsosystem är hårt pressade för att leverera bättre vård utan ökade kostnader, så ett tips är att fokusera på att visa hur ett företags produkt/tjänst kan effektivisera och bidra till en positiv ROI.

Business Sweden har program för startups och SMEs – berätta mer!

Business Sweden har flera program för både SMEs och startups. Till bolag med internationellt efterfrågad spetskompetens kan vi erbjuda export coaching där vi stöttar utvecklingen av internationella strategier. Vi har även ett program som heter Catalyst där utvalda bolag får hjälp med marknadsanalys och strategi. Om man är ett SME bolag så finns det ofta möjligheten för oss att erbjuda subventionerad support. 

Du har fokus på den Nordamerikanska marknaden, vad har ni på gång under 2021?

Vi har precis haft ett FDA webbinarium för den amerikanska marknaden och vi planerar ett liknande för Kanada i vår, för att guida bland regler och krav.

Nyligen lanserade vi vår årliga American Life Science Report och vi kommer nu att påbörja rekrytering till vårt AMPlify program tillsammans med de övriga Nordiska handelskontoren i USA. Där får bolag en möjlighet att lära sig om utvalda hälsosystem och får tillgång till och coaching av utvalda Venture Capitalists. AMPlify är ett utmärkt program för att kick-starta bolag inom digital hälsa och medtech på den amerikanska marknaden.

Läs mer om Business Swedens program för startups och SME >>

Claudia Hidou, Business Sweden, claudia.hidou@business-sweden.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.