2021-01-31 20:30Nyheter

Stockholm Science City Newsletter - January 2021

Our first newsletter for the year is out! Read more about CHaSE - Karolinska Institutets career and jobs fair, the Stockholm Life Tech project, synthesized health data for better care, the life science industry view on post-pandemic growth and more.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Anna Frejd
Kommunikationschef
Anna Frejd