2023-04-28 09:36Nyheter

Nyhetsbrev april 2023

Foton från byggnaden Forskaren, Jan-Olov Höög, Lars Frelin samt Lisa Bandholz.

Behind The Scenes Tour: The Park Forskaren
The Park är en coworking community som erbjuder egna rum, flexibla arbetsytor, lounger, konferens- och mötesrum, streamingstudios och en Bistro. Visningsdag på Forskaren 31 maj kl. 15.00–18.00.

Ny föreläsningsserie ökar kunskap om precisionsmedicin
Framstegen inom precisionsmedicin ska komma fler patienter till godo, och kunskapen ska ökas, det är målsättningen. Professor Jan-Olov HöögKarolinska Institutet berättar mer. 

Ana Futura gör projekt redo för läkemedelsproduktion
Denna pre-GMP facilitet på Karolinska Institutet är en forskningsinfrastruktur som ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Facility manager Lars Frelin berättar mer.

Nytt sätt att hyra kontor ökar flexibiliteten
Inrett och klart med kort uppsägningstid. Så ser Fabeges nya koncept NOW ut, och det är ett annat sätt att hyra lokal för dem som inte har lust eller möjlighet att inreda.

 

Månadens blogg:
"Vi är alltid redo att höja kunskapsnivån inom läkemedelsområdet” skriver Lisa Bandholz Apotekarsocieteten i månadens blogg.

Läs hela nyhetsbrevet här >>


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. We are an active and helpful expert organization that facilitate knowledge transfer and growth. We strengthen relations and increase collaborations between academia, industry and society to support the development of Stockholm as an attractive place for research and entrepreneurship. Our ambition is to create benefit for society and strengthen Stockholm’s competitiveness in the area of life sciences.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City