2021-09-07 11:43Events

Vad är din patentportfölj värd?

Vad behöver du göra för att arbeta integrerat med affärsutveckling och patentskydd? Hur bedömer investerare värdet av ditt företags immateriella tillgångar? 

Att skydda immateriella rättigheter är en självklarhet vid utveckling av nya läkemedel, diagnostiska produkter och medicinteknik. Frågan är hur du kan arbeta på bästa sätt för att produktutveckling, företagets värde och patentarbetet ska gå hand i hand?

Varmt välkomna till ett webbinarium där David Bejker ger exempel på hur Affibody har arbetat strategiskt med de här frågorna. Jonas Jendi från Industrifonden berättar hur han som investerare bedömer ett företags patentskydd och hur det vägs samman med andra tillgångar. Vidare ger Joanna Applequist och Mikael Henriksson från AWA handfasta råd och tips om hur du kan förbereda dig och ditt företag inför en granskning i samband med en investering eller försäljning.

Talare:

  • David Bejker, VD, Affibody
  • Jonas Jendi, Chief Investment Officer & Head of Analysis, Industrifonden
  • Joanna Applequist, Europeisk patentombud, AWA
  • Mikael Henriksson, Partner & Europeisk patentombud, AWA


När: 29:e september, kl. 9:00-10:00
Var: via länk som du får innan webinariet

Registrera dig här senast den 27 september.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City