2023-05-23 11:29Events

Framtidens Hälsa: Hållbarhet inom life science

Foto av panelisterna den 19 juni.

Inom life science står arbetet för att uppnå god hälsa och välbefinnande i fokus. Sektorns framgångar är därmed avgörande för att uppnå ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vilka typer av omställning krävs för att life science-sektorn ska bidra till övriga hållbarhetsmål? 

Vilka nya krav kommer att ställas på företag för att säkra finansiering och deltagande i upphandlingar? Hur ser morgondagens talanger på ett aktivt hållbarhetsarbete när de väljer arbetsgivare? På vilka sätt påverkar EU-taxonomin - klassificeringssystemet för att definiera miljömässigt hållbara investeringar - investeringar? Hur granskas hållbarhetsaspekter när projekt värderas av tänkbara kunder och samarbetspartners? Vilka är experternas bästa tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet även med knappa resurser?

Välkomna till ett panelsamtal om hållbarhetsarbetets betydelse i life science sektorn. Samtalet belyser flera olika perspektiv från hur dagens och framtida krav och regleringar på nationell och EU-nivå påverkar, via de större företagens arbete och ambitioner, till hur det mindre företaget kan komma igång med ett effektivt hållbarhetsarbete.

Det finns möjlighet för dig som deltar att ställa frågor till panelen. 

Panel:
- Peder Michael Pruzan-Jørgensen, medgrundare och partner, Raison Consulting 
- Eva Halén, affärsutvecklingscoach, KTH innovation 
- Anders Brinne, områdesledare hållbar precisionshälsa, Vinnova 
- Bengt Mattson, sakkunnig policy, Lif – de forskande läkemedelsföretagen 
Moderatorer: Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City  

NÄR: 19:e juni, kl 8:30-10:00. Frukost serveras från kl 8:00.  
VAR: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166.

Anmäl dig på denna länk senast 14 juni >>

Antalet platser är begränsat.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. We are an active and helpful expert organization that facilitate knowledge transfer and growth. We strengthen relations and increase collaborations between academia, industry and society to support the development of Stockholm as an attractive place for research and entrepreneurship. Our ambition is to create benefit for society and strengthen Stockholm’s competitiveness in the area of life sciences.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City